Třídní program „Včelek“vcelickyi

„PŘÁTELSTVÍ NÁSOBÍ RADOST“

Třída „Včelek“ je určena dětem předškolního věku v rozmezí od 4let do 7let, kde mohou děti každý den něco objevovat, poznávat a učit se nové věci a rozšiřovat své dovednosti.  Hlavním posláním této třídy je příprava dětí na vstup do ZŠ.

Děti  zdokonalují své schopnosti v oblastech, které již umí, učí se novým věcem, poznatkům a dovednostem. Vše probíhá v přátelském prostředí formou hry. Budujeme důvěru mezi dětmi a učitelkami. Bereme ohled na individuální potřeby a povahové rysy dětí. Chceme, aby děti chodily do MŠ rády, těšily se na kamarády, učitelky, akce i činnosti.

Snažíme se naučit děti vycházet s ostatními v kolektivu, dodržovat určitá pravidla, vážit si věcí, zvířat a lidí. Vedeme děti k samostatnosti nejen v sebeobsluze, ale i v řešení různých situací a problémů.

Spolupracujeme se ZŠ i rodiči. Nabízíme různé akce, kterých se mohou zúčastnit s dětmi i jejich rodiče. Vycházíme z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení“ a s dětmi pracují pí.učitelky: Dana Hercíková a Hana Vítová.

 

Jak jde den ve školce

V MŠ i v naší třídě Včelek dodržujeme určitý režim dne, který je pro děti velmi důležitý. Podle současné aktuální situace je možné tento režim pozměnit a přizpůsobit aktuální situaci:

Režim dne 2. třídy – Včelky

 • 6,15 – 7,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s mladšími dětmi ze třídy Sluníček)

VE STŘEDU PŘI TV

 • 7,15 – 8,30 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,30 – 9,15 řízená činnost – TV – středa
 • 9,15 – 9,30 hygiena, svačina
 • 9,30 – 10,00 opakovací chvilka, jazyková chvilka, grafomotorika, spontánní hry
 • 7,15 – 8,35 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,35 – 8,50 společná chvilka (motivační chvilka, opakovací chvilka)
 • 8,50 – 9,05 pohybové aktivity – tělovýchovná chvilka
 • 9,05 – 9,20 hygiena, svačina
 • 9,20 – 9,50 řízené činnost, střídání činností skupinových, frontálních (viz. Třídní vzdělávací program)
 • 9,50 – 11,50 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,50 – 12,20 hygiena, oběd
 • 12,20 – 13,30 příprava na odpočinek, odpočinek
 • 13,30 -14,00 postupné vstávání dětí, klidné hry u stolečků
 • 14,00 – 14,30 hygiena, odpolední svačina
 • 14,30 – 15,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 15,15 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s mladšími dětmi ze třídy Sluníček)