Třídní program „Včelek“vcelickyi

UČITELKY – Dana Hercíková a Eliška Havlová

Hlavním posláním naší třídy je příprava dětí na život, u předškolních dětí na vstup do základní školy. Učíme děti samostatnosti, rozhodování v různých situacích, schopnost poradit si s problémem či úkolem. Bereme ohled na individuální potřeby a povahové rysy dětí. Budujeme důvěru mezi dětmi a učitelkami a podporujeme přátelství mezi dětmi.

Jsme heterogenní třídou, a tak naši třídu navštěvují děti od 3 do 6 let. Naším cílem je, aby se děti naučily vzájemně si pomáhat, byly empatické, ohleduplné. Chápaly, že každý je v něčem jiný a rozdílnost nemusí být na škodu, právě naopak. Přínosem heterogenních tříd je i možnost přirozeného učení dětí navzájem, hlavně menších od starších tak, jak je tomu i v přirozeném prostředí v rodině a v životě vůbec.

Nabízíme různé činnosti a akce pro děti i jejich rodiče. Chceme, aby se dětem ve školce líbilo a chodily k nám rádi. Těšíme se z úspěchů a radosti dětí.

Komunikujeme s rodiči a spolupracujeme se základní školou v Přepeřích.

Vycházíme z rámcového vzdělávacího programu. Naše heslo je: „Chceš-li přítele – buď přítelem“

 

Jak jde den ve školce

V MŠ i v naší třídě Včelek dodržujeme určitý režim dne, který je pro děti velmi důležitý. Podle současné aktuální situace je možné tento režim pozměnit a přizpůsobit aktuální situaci:

Obrázek2

REŽIM DNE:

 • 6,15 – 7,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s dětmi ze třídy Sluníček a Kuřátek)
 • 7,00 – 8,45 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity (samostatně po třídách)
 • 8,45 – 9,00 hygiena, svačina
 • 9,00 – 9,25 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – ve středu) (samostatně po třídách)
 • 9,25 – 11,25 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,25 – 11,55 hygiena, oběd
 • 11,55 – 13,25 (14,00) odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity s postupným vstáváním dle potřeb dětí
 • 13,25 – 14,00 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 14,00 – 14,30 hygiena, odpolední svačina
 • 14,15 – 15,30 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti ve třídě nebo na školní zahradě (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 15,30 – 16,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s dětmi ze třídy Sluníček a Kuřátek)