Odhlašování stravy dětí z mateřské školy

Odhlašování stravy při předem známé absenci

  • Zápisem do oranžových desek umístěných v mateřské škole, kde dítě v školní jídelně odhlásí
  • Telefonicky přímo ve školní jídelně 481 312 828

Odhlašování stravy při předem neznámé absenci

  • Do 7,30 hodin možno zavolat do MŠ, kde dítě v školní jídelně odhlásí 481 321 333
  • Telefonicky přímo ve školní jídelně do 7,30 hodin 481 312 828
  • Po 7,30 hodinách možno pouze telefonicky oznámit nepřítomnost dítěte ve školní jídelně nebo mateřské škole, ale strava již nebude odhlášená 481 312 828

Odhlašování stravy dětí ze základní školy a dospělých strávníků

  • Telefonicky ve školní jídelně  481 312 828