Poplatky za stravné platné od 1.9.2022

  1. a) děti MŠ do 6 let věku přesnídávka, oběd, svačina 44,- Kč
  2. b) přesnídávka a oběd 34,- Kč
  3. c) děti MŠ 7 let věku přesnídávka, oběd, svačina 49,- Kč
  4. d) svačina a oběd 38,- Kč

Dětem, které v aktuálním školním roce (od 1. září do 31. srpna) dovrší 7 let věku, je účtováno vyšší stravné. Pitný režim je zajišťován po celý den.