1. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  2. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2024-2025 vzdělávat sourozenec
  3. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  4. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice)
  5. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává sourozenec
  6. Dítě, které dovrší k 31.8.2024 věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. V případě shodného data narození
rozhodne o přijetí los.