Školní jídelna je součástí Mateřské školy Přepeře. Je umístěna ve stejné budově, jako mateřská škola i obecní úřad. Má svůj vlastní vchod, s mateřskou školu je spojená pouze výdejním okénkem.

sj02

Školní jídelna má stanovenou kapacit 120. Připravují zde pro děti z mateřské školy svačinu, oběd a přesnídávku. Dále se zde připravují obědy pro děti ze Základní školy Přepeře, zaměstnance Mateřské školy Přepeře, Základní školy Přepeře a Obecního úřadu Přepeře.

Děti a zaměstnanci se stravují v jídelně v mateřské škole. Děti a zaměstnanci ze základní školy pak v prostorách jídelny v školní družině. Vzhledem k malé kapacitě školní družiny a nutnosti odpolední výuky starších dětí ze základní školy je třeba přesně dodržovat čas určený k vydávání stravy:

  1. SKUPINA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY- MALÉ DĚTI(SLUNÍČKA) 11,15 hodin
  2. ČÁST DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 11,35 hodin
  3. SKUPINA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY- STARŠÍ DĚTI (VČELKY)) 11,45 hodin
  4. ČÁST DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 12,30 hodin

sj01

Ve školní jídelně se vaří v souladu s platnými normami tak, aby byl správně naplňován spotřební koš. V rámci dodržování pitného režimu dětí, mají děti v mateřské škole po celý den k dispozici pití. K přesnídávce dostávají kromě různého pečiva k pití většinou mléčný nápoj a dle svého výběru ovoce nebo zeleninu, občas mají i různé kaše.  K svačině se osvědčilo podávat spíše čaj nebo jiný ochucený nápoj, protože děti většinou po probuzení mléko odmítají. K dispozici mají kromě pečiva i zeleninu nebo ovoce. Zeleninu nebo ovoce mají k dispozici až do svého odchodu z mateřské školy domů a mohou si ji brát dle své potřeby a momentální chuti.

Na oběd střídáme masitá jídla s těmi bezmasými, občas mají děti i sladké jídlo. Přílohy se střídají (například klasické brambory a výrobky z nich s těstovinami a různými druhy luštěnin), aby strava  co nejvíce odpovídala zásadám zdravé výživy.