Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a ve spolupráci s ní.

Dnešní mateřská škola je umístěna v rozlehlé dvoupodlažní budově přizpůsobené po všech stránkách potřebám předškolních dětí.

o03

V budově mateřské školy jsou umístěna tři oddělení. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku s ohledem na potřeby a zájem dětí.

Provoz mateřské školy je přizpůsobený potřebám rodičů, se kterými je každý rok na třídních schůzkách projednán a podle situace upraven. V současné době je provoz MŠ stanoven od 6,15 do 16,15 hodin.

 

1. oddělení „KUŘÁTKA“ navštěvují děti od 2,5-3 let do 3,5 let. (bližší informace viz. třída „Kuřátek“)


 

2. oddělení „SLUNÍČKA“ navštěvují děti 3-4,5 leté (bližší informace viz. třída „Sluníček“)


 

3. oddělení „VČELKY“ (dříve „Medvídci“ navštěvují děti od 4 do 6-7 let. (bližší informace viz třída „Včelek“)
o02
 

Třídy mateřské školy jsou světlé a prostorné. Svým prostorem i vybavením dávají dětem široké možnost k všestranným hrám a činnostem k rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a různými doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Podle možnosti jsou průběžně obměňovány a doplňovány. Vše je umístěno tak, aby bylo pro děti volně dostupné a mohly si vše samostatně brát i uklízet. Všechny prostory jsou přizpůsobeny dětské zvídavosti a všem jejich potřebám.

Vybavení školy doplňuje školní zahrada. Mezi hlavní vybavení zahrady patří pískoviště zakryté plachtou, dřevěný domeček a kovové i dřevěné průlezky a houpačky. Zařízení školní zahrady je průběžně doplňováno a obměňováno podle potřeby a finančních možností. Zahrada je využívaná hlavně v dopoledních hodinách, v dnech s pěkným počasím i odpoledne a v průběhu celého dne. Pomocí schodiště z balkónu 1. třídy je zahrada spojena s budovou školy. Děti tak mohou používat sociální zařízení v budově školy.

Zahrada je doplněna několika stromy, a tak je dobře využitelná i v době velmi teplých letních dnů. V této době děti rády využívají bazén.