Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a ve spolupráci s ní.

Dnešní mateřská škola je umístěna v rozlehlé dvoupodlažní budově přizpůsobené po všech stránkách potřebám předškolních dětí.

o03

V budově mateřské školy jsou umístěna tři oddělení. Děti jsou rozděleny do tří tříd,  s ohledem na potřeby a zájem dětí. Ve třídě Kuřátek jsou nejmladší děti, zpravidla tříleté a některé i netříleté. Zbylé dvě třídy jsou heterogenní, určené pro děti ve věku 3-6(7) let.

Provoz mateřské školy je v současné době stanoven od 6,15 do 16,15 hodin.

 

1. oddělení „KUŘÁTKA“ navštěvují děti od 2,5-3 let do 3,5 let. (bližší informace viz. třída „Kuřátek“)

Obrázek7

Obrázek8

Obrázek9
2. oddělení „SLUNÍČKA“ navštěvují děti 3-4,5 leté (bližší informace viz. třída „Sluníček“)

Obrázek10

Obrázek11

Obrázek12
3. oddělení „VČELKY“ (dříve „Medvídci“ navštěvují děti od 4 do 6-7 let. (bližší informace viz třída „Včelek“)
Obrázek13

Obrázek14

Obrázek15

Obrázek16

 

Třídy mateřské školy jsou světlé a prostorné. Svým prostorem i vybavením dávají dětem široké možnost k všestranným hrám a činnostem k rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a různými doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Podle možnosti jsou průběžně obměňovány a doplňovány. Vše je umístěno tak, aby bylo pro děti volně dostupné a mohly si vše samostatně brát i uklízet. Všechny prostory jsou přizpůsobeny dětské zvídavosti a všem jejich potřebám.

Vybavení školy doplňuje školní zahrada. Mezi hlavní vybavení zahrady patří pískoviště zakryté plachtou, dřevěný domeček a kovové i dřevěné průlezky a houpačky. Zařízení školní zahrady je průběžně doplňováno a obměňováno podle potřeby a finančních možností. Zahrada je využívaná hlavně v dopoledních hodinách, v dnech s pěkným počasím i odpoledne a v průběhu celého dne. Pomocí schodiště z balkónu tříd v přízemí (Kuřátka a Sluníčka) je zahrada spojena s budovou školy. Děti tak mohou používat sociální zařízení v budově školy.