Aktivity pro rozvoj slovní zásoby

anglický jazyk, logopedická prevence

Aktivity pro rozvoj kompetencí  „Jsem človíček šikovný“

určen hlavně pro děti, které půjdou další rok do základní školy

Aktivita obsahuje tyto činnosti:

 • „Malý písař“ – zaměření především na oblast grafomotoriky a výtvarné výchovy
 • „Malý počtář“ – zaměřen hlavně na oblast předmatematických představ
 • „Malý šikula“ – zaměřen na rozvoj znalostí, vědomostí i fantazie a tvořivosti dětí

Aktivity pro rozvoj hrubé motoriky a obratnosti:

 • Předplavecký výcvik
 • Lyžařská školička
 • Lehkoatletický trojboj
 • Dopravní hřiště

Aktivity pro zlepšení zdravotního stavu dětí

 • Solná jeskyně

Aktivity k rozvoji estetického vnímání

 • Divadelní představení
 • Hudební představení
 • Vystoupení různých umělců určených pro předškolní děti podle aktuální nabídky