Třídní program „Sluníček“slunickai

„TŘÍDA, VE KTERÉ SE STÁLE NĚCO DĚJE A KAŽDÝ DEN JE DOBRODRUŽSTVÍM“

Většina dětí chodících do třídy Sluníček je ve věku od 3 do 4,5 let.

O děti ze třídy „Sluníček“ se stará paní učitelka Petra Jirásková, pí. učitelka Hana Náprstková. V době, kdy jsou oddělení rozdělena. V současné době jsou děti z oddělení Sluníček dopoledne samostatně, odpoledne spí společně s nejmenšími dětmi ze třídy Kuřátek, se kterými mají společnou ložnici.

Některé děti, které navštěvují třídu „Sluníček“ vstupují do mateřské školy poprvé. Tyto děti postupně procházejí fází adaptace stejně jako nejmenší děti ze třídy „Kuřátek“. Jiné děti již mateřskou školu navštěvovaly ve třídě „Kuřátek“. Tyto děti pokračují v dalším poznávání světa.

Mezi hlavní úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi. Postupně, podle individuálních schopností i věku se u dětí prohlubují schopnosti zvládání základů výtvarných technik, jako je kreslení a malování i jiných výtvarných činností. Děti se v této třídě seznamují s grafickými listy, procvičují si hrubou i jemnou motoriku.

Pomocí poslechu hudby, zpěvu, hry na různé rytmické nástroje je u dětí rozvíjen vztah hudbě. Různými hrami s jazykem, mluvidly, dramatizací, hrou s obrázky, hrou se slovy je rozvíjena slovní zásoba dětí a jejich schopnost komunikace.

 

Jak jde den ve školce

Režim dne 2. třídy – Sluníčka

b) Prostřední  děti

 • 6,15 – 7,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s staršími dětmi ze třídy Včelek)
 • 7,30 – 8,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,15 – 8,30 společná chvilka (motivační chvilka, opakovací chvilka)
 • 8,30 – 8,45 hygiena, svačina
 • 8,45 – 9,00 řízená činnost (viz. Třídní vzdělávací program)
 • 9,00 – 9,15 pohybové aktivity – tělovýchovná chvilka
 • 8,45 – 9,15 ve čtvrtek = TV
 • 9,15 – 11,15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,15 – 11,45 hygiena, oběd
 • 11,45 – 13,45 (14,15) příprava na spánek, spánek (odpočinek) s postupným vstáváním dle potřeb dětí
 • 13,45 – 14,30 hygiena, odpolední svačina
 • 14,00 – 15,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity rozdělené ve třídách)
 • 15,15 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)

 

Podle čeho ve školce žijeme?

Základní hodnotou, kterou dětem nabízíme je SVOBODA a VZÁJEMNÉ RESPEKTOVÁNÍ a
s tím souvisí potřeba PRAVIDEL, které si postupně osvojují děti a vytváří si je společně s dopomocí učitelky. Děti samy postupně pochopí nutnost a výhodnost jejich dodržování, např.:

 • při sporech je vždycky lepší se pokusit domluvit, protože řešení sporů rukama přece vždy bolí
 • nekřičím, mluvím klidně, ale nebojím se říct, pokud něco chci, něco se mi nelíbí nebo by mně chtěl někdo ublížit, vždyť požádat o pomoc ve chvíli, kdy na řešení moje síly nestačí není žalování ani zbabělost, ale je to správné
 • když mluví druhý, poslouchám co vypráví a potom i ostatní budou naslouchat mně
 • my jsme si řekly, že hračky uklízíme, abychom je příští den zase nalezly tam, kam patří a mohly si s nimi hrát
 • když si hračky a všechno kolem nás nebudeme chránit, nebudeme to tu mít pěkné
 • ručičky máme od toho, aby pořád něco dělaly a tak s nimi zkoušíme stále něco vytvářet
 • když mi něco nejde, poprosím paní učitelku nebo starší kamarády o pomoc, ale nejdříve se všechno snažím zkusit sám
 • pokud potřebuji pomoc, poprosím a za pomoc poděkuji, potom mi jistě každý rád vyhoví

Děti se učí pravidla chápat a dodržovat je postupně, přiměřeně svému věku a schopnostem. Situaci nám, ale hlavně jim usnadníte, budete-li vyžadovat stejné zásady i doma.