• KULTURNÍ AKCE V ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

  Prozatímní seznam kulturních akcí na školní rok 2023-2024. Seznam může být upraven podle aktuální nabídky nebo podle aktuální situace. Podrobnosti se dozvíte v programu Naše MŠ, ke kterému všichni rodiče dostali přístupové kódy

  divadla termíny (2) - POZOR 2.10.2023 AKTUALIZOVÁNO


 • STRAVNÉ OD 1.2.2023 - navýšení cen za stravné od ÚNORA 2023 - POZOR ZMĚNA

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od února 2023 navýšit stravné o 1,-Kč za jeden oběd a o 2,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od února 2023 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od února dle pokynu, který obdržíte do emailu ze školní jídelny .

  Děkujeme za pochopení

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ÚNORA 2023 PRO RODIČE

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školnémInovativní vzdělávání v MŠ Přepeře


Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0006806 "Inovativní vzdělávání v MŠ Přepeře". Cílem projektu je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Celkový rozpočet projektu je 480 000,-KčMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy