• KULTURNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

  Vážení rodiče,

  všechny akce jsou zatím jen orientační a může dojít k jejich změně nebo k přidání dalších akcí v průběhu roku. Proto průběžně sledujte tyto stránky a nástěnky v MŠ.

  Zaměstnanci MŠ Přepeře

  KULTURNÍ AKCE ROK 2022-2023


 • Hezké prázdniny

  Milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci během celého školního roku a přejeme Vám hezkou dovolenou.

  Kolektiv MŠ

  kopretiny


 • SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ ZE TŘÍDY VČELEK

  Vážení rodiče,

  schůzku s rodiči dětí ze třídy Včelek (jedná se o část dětí, které letos chodily do třídy Sluníček a děti, které ze třídy Včelek neodešly do základní školy) jsme připravili na 1.9.2022 od 16,15 hodin. V tento den se na vás budeme těšit, dozvíte se podrobnosti o provozu v novém školním roce, organizační věci a podobně. Můžete se také ptát na vše, co budete chtít vědět.

  Tato schůzka je pouze pro rodiče nebo jiné zástupce dítěte. Dítě a jeho sourozence nechte prosím doma. Vzhledem k prostorovým podmínkám a ostatním rodičům neberte děti s sebou, ruší pak ostatní.

  Děkujeme za pochopení


 • SCHŮZKA S RODIČI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

  Vážení rodiče,

  schůzku s rodiči dětí ze třídy Sluníček (jedná se o skoro všechny děti, které letos chodily do třídy Kuřátek) jsme připravili na 1.9.2022 od 16,00 hodin. V tento den se na vás budeme těšit, dozvíte se podrobnosti o provozu v novém školním roce, organizační věci a podobně. Můžete se také ptát na vše, co budete chtít vědět.

  Tato schůzka je pouze pro rodiče nebo jiné zástupce dítěte. Dítě a jeho sourozence nechte prosím doma. Vzhledem k prostorovým podmínkám a ostatním rodičům neberte děti s sebou, ruší pak ostatní.

  Děkujeme za pochopení


 • SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ - TŘÍDA KUŘÁTEK

  Vážení rodiče,

  schůzku s rodiči dětí ze třídy Kuřátek (jedná se o skoro všechny nově přijaté děti) jsme připravili na 30.8.2022 od 16,00 hodin. V tento den se na vás budeme těšit, dozvíte se podrobnosti o provozu v novém školním roce, organizační věci a podobně. Můžete se také ptát na vše, co budete chtít vědět.

  Tato schůzka je pouze pro rodiče nebo jiné zástupce dítěte. Dítě a jeho sourozence nechte prosím doma. Vzhledem k prostorovým podmínkám a ostatním rodičům neberte děti s sebou, ruší pak ostatní.

  Děkujeme za pochopení


 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJEME VÁM OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

  OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:  1.7. do 15,7. 2022 a po uzavření školy opět otevřeme 29.8.-31.8.2022

  ZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENÁ V DOBĚ OD 18.7.2022 DO 26.8.2022


 • STRAVNÉ OD 1.9.2022 - navýšení cen za stravné od září 2022

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od září 2022 navýšit stravné o 2,-Kč za jeden oběd a o 1,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od září 2022 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od srpna - na měsíc září podle sumy uvedené v příloze .

  Děkujeme za pochopení

  stravné od září 2022

   

   

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školném



MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.



Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček