• PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:

  1.7.-12.7.2024, 26.8.-30.8.2024

  UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

  15.7.2024- 23.8.2024


 • KLUBÍK VAJÍČKO PRO NOVÉ DĚTI

  Vážení rodiče,

  pokud uvažujete o tom, že byste chtěli vaše dítě ve školním roce 2024-2025 zapsat do MŠ Přepeře, rádi vás a vaše dítě uvidíme na již tradičním Klubíku Vajíčko. jedná se o možnost návštěvy dítěte a jednoho dospělého z rodiny ve třídě Kuřátek, kam zpravidla nové děti nastupují. Rodič s dítětem si zde mohou pohrát, zeptat se na vše, co by je zajímalo, prohlédnout si prostředí mateřské školy, poznat učitelky i prostředí, kam bude dítě chodit po přijetí do MŠ. Rádi vás i vaše děti uvidíme a také vám rádi zodpovíme všechno, co potřebujete vědět. Podrobnosti ke Klubíku se dozvíte v příloze.

  Klubík Vajíčko nahrazuje dřívější Dny otevřených dveří, které byly náročné hlavně pro děti, které již MŠ v letošním roce navštěvují a z důvodu několika možností návštěvy v MŠ společně se svými rodiči si děti pak lépe zvykají na prostředí MŠ .

  PROSÍME, ABY RODIČE DODRŽOVALI PODMÍNKU, ŽE S JEDNÍM DÍTĚTEM PŘIJDE JEDEN DOSPĚLÝ. JE TO POTŘEBNÉ Z DŮVODU MALÝCH PROSTOR NAŠÍ TŘÍDY. POKUD SE ZDE SEJDE VÍCE LIDÍ, JE PROSTOR STÍSNĚNÝ A ANI DĚTI, ANI VY SI PAK NÁVŠTĚVU V MŠ HEZKY NEUŽIJETE.

  klubík Vajíčko


 • VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

  Vážení rodiče, ve čtvrtek dne 16.5.2024 dostanou zákonní zástupci, kteří za své dítě podali Přihlášku k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024-2025 rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí svého dítěte. Dostavte se, prosím v době od 8,00 do 11,00 16.5. do budovy mateřské školy, kde rozhodnutí podepíšete a dostanete ho. Pokud budete mít zájem, dozvíte se také, na kolikátém místě se vaše dítě umístilo a zda je nebo není ještě šance na jeho dodatečné přijetí v případě, že se uvolní nějaké místo.

  Těšíme se na shledání s vám i s vaším dítětem.

  rozhodnuti_seznam_prijatych (15)

   

   


 • POZICE UKLIZEČKY A POZICE KUCHAŘKY

  Mateřská škola Přepeře, okres Semily-příspěvková organizace přijme od 1.6.2024 uklizečku do mateřské školy na úvazek 0,4 úvazek. Jedná se zhruba o 3 hodiny práce za den.  Předpokládaná pracovní doba je flexibilní, zhruba  od 16,30 do 19,30 hodin. Uklizečka má v popisu práce  kompletní úklid přízemí mateřské školy (2 třídy, sociálka, šatna, chodba) – vysávání, otírání prachu, umytí WC, umyvadel, setření prachu, vynesení košů a podobně. Jedná se o práci nekvalifikovanou, nepožadujeme tedy žádné speciální vzdělání. Práci je možné dělat po odchodu dětí, tedy odpoledne. Práce je vhodná pro čilé důchodkyně, maminky s dětmi a podobně, kde je možné dobře skloubit práci s péčí o dítě. Plat je stanoven podle tabulek pro školství pro nepedagogy.

  Mateřská škola Přepeře, okres Semily-příspěvková organizace přijme od 19.8.2024 kuchařku do školní jídelny mateřské školy na úvazek 0,9. Jedná se o zhruba 7  hodin denně. Od 7,30 do 14,30 hodin. Vyučení v oboru kuchař- kuchařka je bráno jako výhoda, ale není podmínkou. Jedná se o přípravu stravy včetně dalších potřebných činností potřebných v kuchyni (pomocné přípravné práce, úklid kuchyně po vaření, mytí nádobí a podobně) ve školní kuchyni, kde se vaří pro mateřskou a základní školu a jsou v ní 2 kuchaři a vedoucí kuchyně.

  Plat na obě výše uvedené pozice je stanoven podle tabulek pro školství pro nepedagogy.

  Se zájemci o pozici kuchařky se rádi setkáme v ředitelně v budově mateřské školy v úterý 14.5.2024 v 9,00 do 10,00 hodin.

  Se zájemci o pozici uklizečky se rádi setkáme v ředitelně v budově mateřské školy v úterý 14.5.2024 v 10,00 do 11,00 hodin.

  Zájemci se mohou informovat o podrobnostech na telefonním čísle :

  732 657 888 nebo na  e mailové adrese: skolka.prepere@seznam.cz, kam také zašlete v případě vašeho zájmu o tato místa svůj životopis.

  BLIŽŠÍ PODROBNOSTI VIZ. PŘÍLOHA

  hledáme nové zaměstnance


 • KULTURNÍ AKCE V ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

  Prozatímní seznam kulturních akcí na školní rok 2023-2024. Seznam může být upraven podle aktuální nabídky nebo podle aktuální situace. Podrobnosti se dozvíte v programu Naše MŠ, ke kterému všichni rodiče dostali přístupové kódy

  divadla termíny (2) - POZOR 2.10.2023 AKTUALIZOVÁNO


 • STRAVNÉ OD 1.2.2023 - navýšení cen za stravné od ÚNORA 2023 - POZOR ZMĚNA

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od února 2023 navýšit stravné o 1,-Kč za jeden oběd a o 2,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od února 2023 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od února dle pokynu, který obdržíte do emailu ze školní jídelny .

  Děkujeme za pochopení

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ÚNORA 2023 PRO RODIČE

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školném
Inovativní vzdělávání v MŠ Přepeře


Škola realizuje v období září 2023 - srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0006806 "Inovativní vzdělávání v MŠ Přepeře". Cílem projektu je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Celkový rozpočet projektu je 480 000,-KčMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy