• VYŠETŘENÍ OČÍ U DĚTÍ

  Dne 24.3.2023 od 10,15 budou nahlášeným  dětem vyšetřen zrak  firmou PRIMA VIZUS. Pokud jste své dítě na toto vyšetření nahlásily, nebo tak ještě chcete učinit, nejdéle do 17.3.2023 přineste do MŠ  poplatek 200,-Kč. Na tuto sumu dostanete od firmy společně s výsledky vyšetření potvrzení, které je možné u některých pojišťoven proplatit. Pokud nebude poplatek uhrazen do stanoveného data, dítě nemůže být vyšetřeno.

  Děkujeme za pochopení


 • KLUBÍK VAJÍČKO

  Vážení rodiče, pokud uvažujete o podání přihlášky za vaše dítě k předškolnímu vzdělávání, můžete se seznámit s prostorami MŠ Přepeře společně s vaším dítětem na klubíku Vajíčko  (podrobnosti v příloze)

  KLUBÍK VAJÍČKO


 • ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

  Vážení rodiče,

  zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2023 v době od 8,00 do 11,00 hodin. Výsledky přijímacího řízení se dozvíte 23.5.2023 od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 14,00 hodin.

  Pokud se chcete do prostor naší MŠ podívat a pohrát si zde se svým dítětem, budeme se na vás těšit 28.3. nebo 25.4. v době od 14,45 do 15,45 hodin .

  Bližší informace se dozvíte z přílohy.

  ZÁPIS DO mš PŘEPEŘE

  přihláška


 • KULTURNÍ AKCE NA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 - POZOR ZMĚNĚNO

  Vážení rodiče,

  v příloze naleznete dosud známé kulturní a jiné akce, které máme zatím naplánované a zajednané. jednotlivé drobnější výlety (polodenní) a jiné akce budeme postupně přidávat tak, jak budou známy. Sledujte tedy opět tyto stránky, abyste věděli, co vaše děti čeká.

  Zaměstnanci MŠ Přepeře

  kulturní a jiné akce na druhé pololetí školního roku 2022-2023


 • STRAVNÉ OD 1.2.2023 - navýšení cen za stravné od ÚNORA 2023 - POZOR ZMĚNA

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od února 2023 navýšit stravné o 1,-Kč za jeden oběd a o 2,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od února 2023 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od února dle pokynu, který obdržíte do emailu ze školní jídelny .

  Děkujeme za pochopení

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ÚNORA 2023 PRO RODIČE

   

   

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školnémMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy