• KULTURNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

  Vážení rodiče,

  akce na září a říjen byly zrušeny. první divadelní představení tedy bude 20.10.2022 - Plaváček od Divadla "Na cestě"

  všechny akce jsou zatím jen orientační a může dojít k jejich změně nebo k přidání dalších akcí v průběhu roku. Proto průběžně sledujte tyto stránky a nástěnky v MŠ.

  Zaměstnanci MŠ Přepeře

  KULTURNÍ AKCE ROK 2022-2023


 • STRAVNÉ OD 1.9.2022 - navýšení cen za stravné od září 2022

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od září 2022 navýšit stravné o 2,-Kč za jeden oběd a o 1,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od září 2022 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od srpna - na měsíc září podle sumy uvedené v příloze .

  Děkujeme za pochopení

  stravné od září 2022

   

   

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školnémMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy