• POZICE UČITELKY

  Mateřská škola Přepeře hledá pracovníka na pozici učitelka v mateřské škole.

  Požadavky : vzdělání pedagogické pro mateřské školy – střední pedagogická škola nebo vyšší odborná škola nebo vysoká škola bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením pro mateřské školy

  Jednalo by se o celý úvazek za rodičovskou dovolenou, v současné době pravděpodobně do 31.8.2024. Podrobnosti se mohou zájemci dozvědět na níže uvedeném e mailu nebo telefonním čísle.

  Pro zájemce uskutečníme výběrové řízení, na které budou pozvány osobně na pondělí 26.6.2023 v 10,00 hodin.

  Zájemci se mohou hlásit nebo se ptát na podrobnosti:

  e mail: skolka.prepere@seznam.cz

  nebo na telefonním čísle : 732 657 888


 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  Vážení rodiče, Mateřská škola Přepeře, okres Semily-příspěvková organizace oznamuje, že bude z důvodu dovolené zavřená od 17.7.2023 do 25.8.2023.


 • KLUBÍK VAJÍČKO

  Vážení rodiče, pokud uvažujete o podání přihlášky za vaše dítě k předškolnímu vzdělávání, můžete se seznámit s prostorami MŠ Přepeře společně s vaším dítětem na Klubíku Vajíčko  (podrobnosti v příloze)

  PROSÍME, ABY Z DŮVODU OMEZENÉHO MÍSTA VE TŘÍDĚ CHODIL DO TŘÍDY VŽDY JEN JEDEN Z RODIČŮ A DÍTĚ. NEBERTE TEDY S SEBOU DALŠÍ SOUROZENCE NEBO DALŠÍ ČLENY RODINY.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

  KLUBÍK VAJÍČKO


 • SEZNAM ZNÁMÝCH AKCÍ NA KVĚTEN A ČERVEN 2023

  Vážení rodiče,

  v příloze naleznete dosud známé kulturní a jiné akce, které máme zatím naplánované a zajednané. jednotlivé drobnější výlety (polodenní) a jiné akce budeme postupně přidávat tak, jak budou známy. Sledujte tedy opět tyto stránky, abyste věděli, co vaše děti čeká. Podrobnosti se dozvíte na nástěnce v MŠ nebo v systému "Naše MŠ"

  Zaměstnanci MŠ Přepeře

  akce - květen - červen


 • STRAVNÉ OD 1.2.2023 - navýšení cen za stravné od ÚNORA 2023 - POZOR ZMĚNA

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od února 2023 navýšit stravné o 1,-Kč za jeden oběd a o 2,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od února 2023 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od února dle pokynu, který obdržíte do emailu ze školní jídelny .

  Děkujeme za pochopení

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ÚNORA 2023 PRO RODIČE

   

   

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školnémMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy