• KLUBÍK VAJÍČKO

  Vážení rodiče, pokud uvažujete o podání přihlášky za vaše dítě k předškolnímu vzdělávání, můžete se seznámit s prostorami MŠ Přepeře společně s vaším dítětem na klubíku Vajíčko  (podrobnosti v příloze)

  KLUBÍK VAJÍČKO


 • ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

  Vážení rodiče,

  zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2023 v době od 8,00 do 11,00 hodin. Výsledky přijímacího řízení se dozvíte 23.5.2023 od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 14,00 hodin.

  Pokud se chcete do prostor naší MŠ podívat a pohrát si zde se svým dítětem, budeme se na vás těšit 28.3. nebo 25.4. v době od 14,45 do 15,45 hodin .

  Bližší informace se dozvíte z přílohy.

  ZÁPIS DO mš PŘEPEŘE

  přihláška


 • POTVRZENÍ NA SLEVY NA DANI O VÝŠI VYNALOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ

  VÁŽENÍ RODIČE,

  POKUD BUDETE POTŘEBOVAT PRO UPLATNĚNÍ SLEV NA DANI U SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE DLE §381 ZÁKONA Č.586/1992 O DANI Z PŘÍJMU (ZAPLACENÁ SUMA NA ŠKOLNÉ ZA ROK 2022), MŮŽETE SI TOTO POTVRZENÍ VYZVEDNOUT OPROTI PODPISU VE TŘÍDĚ, KTEROU VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE.

  POTVRZENÍ JE MOŽNÉ VYDAT POUZE JEDNOU A MŮŽE HO UPLATNIT POUZE JEDEN Z RODIČŮ, PROTO SI PROSÍM TENTO DOKLAD DOBŘE ULOŽTE.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


 • KULTURNÍ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

  Vážení rodiče,

  akce na září a říjen byly zrušeny. první divadelní představení tedy bude 20.10.2022 - Plaváček od Divadla "Na cestě"

  všechny akce jsou zatím jen orientační a může dojít k jejich změně nebo k přidání dalších akcí v průběhu roku. Proto průběžně sledujte tyto stránky a nástěnky v MŠ.

  Zaměstnanci MŠ Přepeře

  KULTURNÍ AKCE ROK 2022-2023


 • STRAVNÉ OD 1.2.2023 - navýšení cen za stravné od ÚNORA 2023 - POZOR ZMĚNA

  Vážení rodiče, vzhledem k navyšování cen potravin musíme od února 2023 navýšit stravné o 1,-Kč za jeden oběd a o 2,-Kč za svačiny. Aktuální ceny za stravné od února 2023 tedy najdete v příloze. Z důvodu zdražení stravy navyšte, prosím své zálohy od února dle pokynu, který obdržíte do emailu ze školní jídelny .

  Děkujeme za pochopení

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ÚNORA 2023 PRO RODIČE

   

   

   


 • STANOVENÍ ŠKOLNÉHO

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2022-2023 zůstává školné ve stejné výši jako v minulém roce, tedy 500,-Kč za měsíc na jedno dítě kromě dětí předškolních (viz. Směrnice) Jedná se o částečný příspěvek na provoz školy, proto se platí i v případě, kdy dítě do MŠ např. z důvodu nemoci nechodí, ale škola není uzavřená. Školné se stanovuje na základě výpočtu z poloviny měsíčních neinvestičních nákladů na školu.

  Směrnice o školnémMAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 587/8b
170 00 Praha 7
tel.: 602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz
Jídelníček

Proběhlé akce školy