Název:sj06

Školní jídelna při Mateřské škole Přepeře, okres Semily-příspěvková organizace

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Samková

Kuchaři: Jan Marek, Jitka Tomášková

Adresa:

Školní jídelna
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře

Telefon:

+420 481 312 828

E mail:

jidelnaprepere@seznam.cz

Bankovní spojení – číslo BÚ:

6538581/0100

Provozní doba:

6,00 hodin – 15,00 hodin