Dětský strávník má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9. Strávník platí pouze cenu potravin.

V dalších dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce obědy povinen odhlásit.

ODEBRÁNÍ STRAVY V DEN, KDY JI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEMOHOU Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ DO 7,00 HODIN ODHLÁSIT

  • Zákonný zástupce si může stravu vyzvednout v době před vydáváním obědů dětem z mateřské a základní školy – v době od 10,30 do 11,00 hodin do své vlastní donesené nádoby
  • Zákonný zástupce nevstupuje z hygienických důvodů do prostoru školní jídelny
  • Při příchodu zazvoní na zvonek na dveřích školní jídelny, vyčká příchodu pí. Kuchařky, odevzdá jí donesenou nádobu a vyčká před dveřmi, až mu donesenou nádobu s jídlem pí. kuchařka donese nazpět

VYZVEDNUTÍ STRAVY, POKUD DÍTĚ NÁHLE ONEMOCNÍ BĚHEM DNE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SI DÍTĚ VYZVEDNOU V MATEŘSKÉ NEBO ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  • Zákonný zástupce po vyrozumění o nemoci nebo úrazu svého dítěte si zavolá do školní jídelny na telefonní číslo 481 312 828 a domluví se, zda je již oběd uvařený a je možné si ho vyzvednout nebo mu bude strava odhlášena
  • Zákonný zástupce si může stravu vyzvednout v době před vydáváním obědů dětem z mateřské a základní školy do své vlastní donesené nádoby nebo mu bude zapůjčena nádoba ze školní kuchyně určená pro tyto situace
  • Zákonný zástupce nevstupuje z hygienických důvodů do prostoru školní jídelny
  • Při příchodu zazvoní na zvonek na dveřích školní jídelny, vyčká příchodu pí. Kuchařky, odevzdá jí donesenou nádobu a vyčká před dveřmi, až mu donesenou nádobu s jídlem pí. kuchařka donese nazpět