Údaje o pedagogických pracovnících:zamestnanci

 •  Ředitelka mateřské školy: Mgr. Ivana Eichlerová  reditelka
 • Zástupkyně ředitelky školy: Dana Hercíková  hercikova
 • Učitelka mateřské školy: Hana Vítová  
 • Učitelka mateřské školy: Hana Náprstková  naprstkova
 • Učitelka mateřské školy: Eliška Lemaková Eliškau

 

Nepedagogičtí zaměstnanci:

 • Vedoucí školní jídelny: Kateřina Samková Kačkau
 • Kuchařky:

  Hana Marešová Hanau
  Petra Hercíková Petrauu

 • Školnice mateřské školy: Martina Šťastná  stastna