Třídní program „Kuřátek“kuradka01_pngm

„MY JSME MALÁ DĚŤÁTKA, ŘÍKAJÍ NÁM KUŘÁTKA“

KDO JSME A CO VE ŠKOLCE DĚLÁME

Většina dětí chodících do třídy „Kuřátek“  je ve věku od 2,5 do 3,5 let. Tuto třídu navštěvují děti, které jsou na začátku roku netříleté a mladší děti, které jsou v mateřské škole poprvé a teprve přivykají na režim a řád v mateřské škole. Hlavním cílem tedy je pomoci dětem při zvykání si na nové kamarády a svoje pí. učitelky. Při tom dětem kromě pí. učitelek pomáhá i chůva Kačka Samková a naše paní školnice Martina Šťastná, které dětem podle potřeby pomáhají hlavně při stolování, hygieně a sebeobsluze.

O děti ze třídy „Kuřátek“ se stará paní ředitelka Ivana Eichlerová. Během dopoledne i odpoledne pomáhají s výchovnou činností a péčí o tyto malé děti i učitelky ze třídy Sluníček a chůva tak, aby pokud možno byly ve třídě vždy alespoň dvě dospělé osoby, protože je to nutné vzhledem k nízkému věku dětí a poměrně velké potřebě dopomoci při sebeobsluze a hygieně.

Hlavním cílem pro děti ve třídě „Kuřátek“ je postupná adaptace na prostředí mateřské školy, nové lidi, se kterými se přicházejí do styku, zvykání si na kolektiv vrstevníků, postupné odpoutání se od rodičů, navykání na režim školy.

Mezi hlavní úkoly po zvládnutí adaptace na nové prostředí patří zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování zásad společného soužití s ostatními dětmi. Postupně, podle individuálních schopností i věku se děti seznamují se základy různých technik kreslení a malování i jiných výtvarných činností, hudbou, zpěvem s doprovodem na hudební nástroj, novými pohybovými dovednostmi, základy mnoha sportů v budoucnu, novými básničkami, písničkami, pohádkami, možnostmi jejich ztvárnění i reprodukce, hrou se slovy a jazykem, různými hrami pohybovými, didaktickými i smyslovými a se spoustou dalších a dalších věcí a dovedností.

Vzhledem k věku dětí je většina činností s dětmi realizovaná v menších nebo větších skupinkách. Společná práce s celou třídou je méně častá a musí být svojí délkou a náročností přizpůsobená možnostem a schopnostem dětí.

 

KDE NÁS VE ŠKOLCE NAJDETE A JAK TO U NÁS VYPADÁ

Třída „Kuřátek“ vznikla ve školním roce poprvé. Tato třída je určena především dětem, které jsou ještě malé, nejsou jim ještě tři roky. Podmínkou je pouze to, že tyto děti již nepoužívají pleny.

Děti jsou ve třídě „Kuřátek“ v menším počtu, aby bylo možné se jim individuálně více věnovat a mohlo se s dětmi pracovat v menších skupinkách. Třída „Kuřátek vznikla rozdělením původní třídy „Sluníček“ a to tak, že je možné obě třídy oddělit pomocí shrnovacích dveří a stálé ložnice tak, aby se obě skupiny navzájem nerušily.

Děti mají k dispozici svoji třídu se stolečky, hernu s hračkami odpovídajícími nízkému věku dětí. Společně s dětmi ze třídy „Sluníček“ pak mají umývárnu, WC a šatnu.

 

JAK JDE U NÁS DEN

Režim dne byl přizpůsoben nízkému věku většiny dětí a jejich větší potřebě spánku, delší potřebné době na hygienu, sebeobsluhu, stravu a také potřebu většího klidu např. při obědě.

Ve třídě, ve které bude větší množství netříletých dětí, bude zajištěno, aby s dětmi byly vždy alespoň dvě dospělé osoby (pí. ředitelka a pí. školnice nebo chůva nebo učitelka ze třídy Sluníček).

 

Režim dne 1. třídy – Kuřátka

a) Malé (nové a netříleté) děti

 • 6,15 – 7,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity s staršími dětmi ze třídy Včelek)
 • 7,00 – 8,10 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (samostatně po třídách)
 • 8,10 – 8,20 společná chvilka (motivační chvilka, opakovací chvilka)
 • 8,20 – 8,50 hygiena, svačina
 • 8,50 – 9,10 řízená činnost, pohybová chvilka (v pátek TV)
 • 9,10 – 11,10 příprava na pobyt venku, pobyt venku společně se Třídou Sluníček
 • 11,10 – 11,45 hygiena, oběd se třídou Sluníček
 • 11,45 – 13,30 (14,15) příprava na spánek, spánek (odpočinek) s postupným vstáváním dle potřeb dětí se třídou Sluníček
 • 13,45 – 14,30 hygiena, odpolední svačina se třídou Sluníček
 • 14,00 – 15,15 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (aktivity rozdělené ve třídách) se třídou Sluníček
 • 15,15 – 16,00 spontánní hra, skupinové činnosti, individuální činnosti (spojené aktivity se staršími dětmi ze třídy Včelek)

 

CO SE VE ŠKOLCE UČÍME

1. POSTUPNÉ ZVLÁDÁNÍ SEBEOBSLUHY

 • Sundávání a postupné nandávání bačkůrek a bot
 • Sundávání a postupně i navlékání kalhot (punčocháčů, ponožek)
 • Postupné svlékání trička, mikiny….
 • Oblékání trička, mikiny přes hlavu s dopomocí
 • S dopomocí oblékání bundy, čepice, rukavic….
 • Poznávání svého oblečení
 • Otáčení si oblečení s dopomocí na líc, rovnání si oblečení
 • S dopomocí si nalít pití, dojít si pro pečivo, ovoce nebo zeleninu a vybrat si podle své chuti, odnést po sobě nádobí a uklidit ho na správné místo

 

2. HYGIENICKÉ NÁVYKY

 • Spolehlivě poznat svou potřebu na použití WC
 • Učit se svléknout na WC tak, aby nedošlo k ušpinění oblečení
 • Umět samostatně použit WC nebo nočník
 • Obléci se s dopomocí, později samostatně po použití WC
 • Správné umytí rukou vždy po jejich ušpinění, po použití WC, před jídlem (pustit samostatně vodu, namočit si ruce, použít mýdlo, namydlit si ruce, omýt špínu z rukou, opláchnout vodou mýdlo se špínou z rukou, otřít si mokré ruce)

 

3. ADAPTACE NA PROSTŘEDÍ A REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Postupná adaptace podle individuálních potřeb a zvyklostí každého individuálního dítěte
 • Postupné seznamování s režimem mateřské školy (viz. Adaptační systém v mateřské škole)

 

4. POSTUPNÉ ZAPOJOVÁNÍ SE DO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ S OSTATNÍMI DĚTMI

 • Postupně tak, jak se děti adaptují na mateřskou školu je vhodné je zapojovat do společných činností s ostatními dětmi (jedná se o krátké činnosti, nejdříve spíše pohybové, zpěv a hraní na tělo, rytmické nástroje, ……..)
 • Postupně, jak budou děti dosahovat tří let, budou se společně zařazovat do řízených činností a cvičení s ostatními dětmi

 

5. SEZNÁMENÍ SE A POSTUPNÉ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL NUTNÝCH PRO ŽIVOT V KOLEKTIVU OSTATNÍCH

 • Dodržování pravidla „Co nechceš, aby ti dělali ostatní, nedělej jim také ty“
 • Hračky jsou v mateřské škole pro všechny děti, proto si je půjčujeme
 • Dětem ani nikomu jinému se nesmí ubližovat
 • S hračkami a jinými předměty z našeho okolí vždy zacházíme opatrně, aby se nepoškodily
 • Každá věc má své místo, kam ji po hře vždy musíme uklidit

 

MAMINKO, TATÍNKU, NEVOĎ MĚ JEN ZA RUČIČKU, POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM