Odhlašování stravy dětí z mateřské školy

Odhlašování stravy při předem známé absenci

  • Zápisem do oranžových desek umístěných v mateřské škole, kde dítě v školní jídelně odhlásí
  • E-mailem na adresu ŠJ jidelnaprepere@seznam.cz
  • Telefonicky přímo ve školní jídelně

Odhlašování stravy při předem neznámé absenci

  • Do 7,00 hodin možno zavolat do MŠ, kde dítě v školní jídelně odhlásí
  • Telefonicky přímo ve školní jídelně do 7,00 hodin
  • Po 7,00 hodinách možno pouze telefonicky oznámit nepřítomnost dítěte ve školní jídelně

Odhlašování stravy dětí ze základní školy a dospělých strávníků