1. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2019 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) ze školského obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice)
  2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku čtyř let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  3. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  4. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2019-2020 vzdělávat sourozenec
  5. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  6. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2019 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).
  7. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2018-2019 vzdělávat sourozenec
  8. Dítě, které dovrší k 31.8.2019 věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. V případě shodného data narození rozhodne o přijetí los.