Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a ve spolupráci s ní.

Dnešní mateřská škola je umístěna v rozlehlé dvoupodlažní budově přizpůsobené po všech stránkách potřebám předškolních dětí.

o03

V budově mateřské školy jsou umístěna dvě oddělení. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.

Provoz mateřské školy je přizpůsobený potřebám rodičů, se kterými je každý rok na třídních schůzkách projednán a podle situace upraven. V současné době je provoz MŠ stanoven od 6,15 do 16,00 hodin.

1. oddělení „SLUNÍČKA“ navštěvují děti od 2,5-3 let do 4, až 4,5 let. (bližší informace viz. třída „Sluníček“)

o05

2. oddělení „VČELKY“ (dříve „Medvídci“ navštěvují děti od 4 do 6-7 let. (bližší informace viz třída „Včelek“)

o02

Třídy mateřské školy jsou světlé a prostorné. Svým prostorem i vybavením dávají dětem široké možnost k všestranným hrám a činnostem k rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a různými doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Podle možnosti jsou průběžně obměňovány a doplňovány. Vše je umístěno tak, aby bylo pro děti volně dostupné a mohly si vše samostatně brát i uklízet. Všechny prostory jsou přizpůsobeny dětské zvídavosti a všem jejich potřebám.

Vybavení školy doplňuje školní zahrada. Mezi hlavní vybavení zahrady patří nově opravené pískoviště zakryté plachtou, dřevěný domeček a kovové i dřevěné průlezky a houpačky. Zařízení školní zahrady je průběžně doplňováno a obměňováno podle potřeby a finančních možností. Zahrada je využívaná hlavně v dopoledních hodinách, v dnech s pěkným počasím i odpoledne a v průběhu celého dne. Pomocí schodiště z balkónu 1. třídy je zahrada spojena s budovou školy. Děti tak mohou používat sociální zařízení v budově školy.

Zahrada je doplněna několika stromy, a tak je dobře využitelná i v době velmi teplých letních dnů. V této době děti rády využívají bazén.