• OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPEŘE BUDE UZAVŘENÁ OD 15.7.2019 DO 23.8.2019.

   

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


 • ZÁPIS A ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEPEŘE

  NA ÚTERÝ 14.5.2019 – JE STANOVEN OFICIÁLNÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEPEŘE NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  V TENTO DEN DORUČTE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU K PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY S POTVRZENÍM OD LÉKAŘE O TOM, ŽE DÍTĚ BYLO ŘÁDNĚ OČKOVÁNO DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

  VŠECHNY PŘIHLÁŠKY, KTERÉ BUDOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DORUČENY DO 14.5.2019 BUDOU SEŘAZENY PODLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK A PODE TĚCHTO KRITÉRIÍ BUDE STANOVENO POŘADÍ DĚTÍ.

  SEZNÁMENÍ RODIČŮ S VÝSLEDKY PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ

  V PONDĚLÍ 27.5 2019 BUDE VYVĚŠEN SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ POD ČÍSELNÝMI KÓDY. V TENTO DEN SE PROSÍM DOSTAVTE V DOBĚ OD 9,00 DO 12,00 DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEVZETÍ A PODEPSÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020.


 • PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE KROMĚ KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

  PŘEDSTAVENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  DATUM PŘEDPOKLÁDANÁ AKCE KOHO SE AKCE TÝKÁ POZNÁMKA
  16.5.2019 Trojboj v Turnově ve Skálově ulici 3 vybrané dívky a 3 vybraní chlapci z starších dětí Linkový autobus v 7,20-návrat na oběd
  17.5.2019 Akce v Pěnčíně „Pojďme si hrát“ – pořádaná mikroregionem Jizera Všechny děti odjezd  8,00 od školky- návrat na oběd
  22.5.2019 Pohádka, soutěže a rozloučení s dětmi, které půjdou do školy Všechny děti a jejich rodiče 15,00 na školní zahradě nebo ve školce v případě špatného počasí
  28.52019 Fotografování dětí na společné i jednotlivé fotografie na školní zahradě Všechny děti Od 9,00 hodin
  29.5.2019 Školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové Všechny děti Od 7,00 odjezd, návrat okolo 15,00 hodin
  18.6.2019 Dopravní hřiště Starší děti, které bezpečně jezdí, umí se samostatně rozjet i zastavit na kole bez postranních koleček 9,35-11,00
   5.6.2019  ukázka práce Policie České republiky na školním hřišti  všechny děti  9-11

 • PŘEHLED AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

  DATUM ČAS NÁZEV PŘEDSTAVENÍ NEBO AKCE SOUBOR NEBO INTERPRET POZNÁMKA(NAPŘ. KOHO SE TÝKÁ)
  26.10.2018 8,15 STRACH MÁ VELKÉ OČI Divadlo „Perštejn“ Všechny děti
  1.11.2018 10,15-10,30 KARNEVAL ZVÍŘAT Dagmar Čemusová Všechny děti
  5.11.2018 9,00 FOTOGRAFOVÁNÍ VOPAT (VERZE A) Nahlášené děti na focení
  15.11.2018 10,00 JAK ČERTI PEKLI VÁNOČNÍ CUKROVÍ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  19.11.2018 9,00 FOTOGRAFOVÁNÍ NAJMAN (VERZE B,C) Nahlášené děti na focení
  4.12.2018 9,00 ZDRAVÁ VÝŽIVA Liberecký kraj Velké děti
  4.12.2018 15,00 SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ A TVOŘENÍ S RODIČI DĚTÍ (ADVENTNÍ VĚNCE) Děti z MŠ Rodiče malých dětí (SLUNÍČEK)
  5.12.2018 9,00 NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE SE SVÝM DOPROVODEM   Všechny děti
  6.12.2018 15,00 SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ A TVOŘENÍ S RODIČI DĚTÍ (ADVENTNÍ VĚNCE) Děti z MŠ Rodiče velkých dětí (VČEELEK)
  12.12.2018 8,30 O SMOLÍČKOVI Divadlo KK Všechny děti
  14.12.2018 9,00 NADÍLKA OD JEŽÍŠKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE   Všechny děti
  19.12.2018 9,30 POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  11.1.2019 8,00 O POROUCHANÉM ROBOTOVI Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  23.1.2019 9,00 PÁSMO 3 POHÁDEK S PÍSNIČKAMI Maňáskové divadlo Šternberk Všechny děti
  8.2.2019 8,00 O KOBLÍŽKOVI Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  18.3.2019 10,00 O ZAMČENÉM ŠTĚSTÍ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  9.4.2019 10,00 BAREVNÁ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  6.5.2019 8,00 MOKRÁ POHÁDKA - divadlo zrušeno pro nízký počet dětí Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  15.5.2018 9,00-10,30 PROJEKT ZDRAVÁ ZDRAVÍ DĚTEM ZKUS TO ZDRAVĚ.CZ Všechny děti
  24.5.2018 9,00 POŘAD S DRAVCI A SOVAMI Wolejník Pavel Všechny děti
  22.5.2018 8,45 MUZIKANSKÝ ROK Dagmar Čemusová Všechny děti
  26.6.2019 8,00 HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
           
           
           
           
           
           
           
           

 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.10.2017

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ŘÍJNA 2017

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.10.2017 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.10.2017) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                                                        celkem         26,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         34,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         30,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem         39,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     21,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    23,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    27,-Kč

   MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.00 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: gdpr@bdo.cz
Jídelníček