• UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  VÁŽENÍ RODIČE,

  OZNAMUJE VÁM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÁ:

  29.6.-10.7. 2020 A POTÉ OD 24.8.2020

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENÁ:

  V OBDOBÍ OD 13.7.202 DO 21.8.2020


 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

  POZVÁNKA

  Vážení rodiče a milé děti,

  Mateřská škola v Přepeřích Vás zve na den otevřených dveří, který se koná 16.4.2020 v době od 7,30 hodin do 11,00 hodin.

  V tento den si můžete prohlédnout prostory naší mateřské školy, děti si mohou pohrát s hračkami společně s dětmi, které už MŠ navštěvují. V tento den si také, v případě zájmu o přijetí dítěte do mateřské školy Přepeře, můžete vyzvednout přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní.

  Přihlásit se mohou děti na školní rok 2020-2021, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou věku alespoň 3 let a děti starší. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Přepeře a Modřišice (viz. kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání). Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd.

  Pro děti nabízíme prostory a vybavení přizpůsobené jejich potřebám, možnost sportovního vyžití v tělocvičně školy, na zahradě i hřišti, návštěvy divadelních představení zhruba jednou za měsíc, akce spojené s oslavou různých svátků během celého roku, účast na různých soutěžích a akcích pro děti.

  V případě, že se nemůžete dostavit do mateřské školy pro přihlášku ve výše uvedený datum, můžete přijít kdykoliv do doby zápisu, po předchozí telefonní domluvě.

  Zápis do Mateřské školy Přepeře na školní rok 2020-2021 se koná 12.5.2020 od 10,00 hodin do 13,00 hodin. V tento den, prosím doneste do mateřské školy řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou vaším dětským lékařem o tom, že dítě bylo očkováno dle očkovacího kalendáře. Přihlášky, které rodiče donesou později nebudou zařazeny do přijímacího řízení na tento školní rok.

  Kontakt pro případné dotazy :   Mateřská škola Přepeře

  Přepeře 229

  Telefon:   481 321 333

  774 492 015

  E-mailová adresa: skolka.prepere@seznam.cz

  Internetové stránky: www.msprepere.cz

  TĚŠÍME SE NA  VÁS I VAŠE DĚTI

   

   

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE, OKRES SEMILY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

  1. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) ze školského obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice)
  2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku čtyř let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  3. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  4. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2020-2021 vzdělávat sourozenec
  5. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  6. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).
  7. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2020-2021 vzdělávat sourozenec
  8. Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).

  V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. V případě shodného data narození rozhodne o přijetí los.

   


 • PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - VE ČTVRTEK 21.11. 2019 JEDEME POPRVÉ NA PLAVÁNÍ

  PLAVÁNÍ

  1)    PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

  -          ZAČÍNÁME 21.11., PAK JEZDÍME DO BAZÉNU KAŽDÝ ČTVRTEK KROMĚ 16.1, KDY BUDE LYŽAŘSKÝ KURZ (TERMÍNY NA BAZÉN 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12., 9.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2.)

  -          ODJEZD Z AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JE KAŽDÝ ČTVRTEK V 9,00 HODIN (V 8,15 HODIN BUDOU DĚTI V MŠ SVAČIT)

  -          DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, ŽE SVOJE DÍTĚ VODÍTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČAS

  2)    POTŘEBY DO BAZÉNU

  -          DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT: BATŮŽEK, KTERÝ JIM NEPADÁ ZE ZAD, PLAVKY, PODEPSANÝ RUČNÍK, KOUPACÍ ČEPICI S NAPSANÝM JMÉNEM, HŘEBEN, PITÍ V ZAVÍRACÍ UMĚLOHMOTNÉ LAHVI, MALÁ DOBRŮTKA NEBO NAPŘÍKLAD OVOCE, OŘÍŠKY…..

  3)    ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE, KTERÉ JE NACHLAZENÉ A NEMŮŽE JET PLAVAT NEJLÉPE V ÚTERÝ, NEJPOZDĚJI VE STŘEDU RÁNO

  -          Z DŮVODU, ABYCHOM MOHLI ŘÍCI NÁHRADNÍKŮM

  -          U NÁHRADNÍKU JE DOBRÉ, ABY RADĚJI PLAVKY, RUČNÍK A ČEPICI MĚLI S SEBOU VŽDY, (NEBO SI JE ALESPOŇ NECHÁVALI V MŠ) ABYCHOM MOHLI PRUŽNĚ REAGOVAT NA NASTALOU SITUACI

  4)    ÚČES DO BAZÉNU

  -          U HOLČIČEK S DLOUHÝMI VLÁSKY PROSÍME MAMINKY, ABY JIM RÁNO PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU UDĚLALI ZAPLETENÉ COPÁNKY, KTERÉ SE POD KOUPACÍ ČEPICÍ TOLIK NENAMOČÍ – JE JICH HODNĚ A JE TROCHU PROBLÉM JE VŠECHNY ZCELA USUŠIT – HLAVNĚ JIM NEZAPOMÍNEJTE DÁT VŽDY NĚJAKOU POKRÝVKU HLAVY, ABY V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU MÍT VLÁSKY JEŠTĚ TROŠKU VLHKÉ NENASTYDLULI

  -          POKUD BUDE PLAVÁNÍ, ODPADAJÍ PŘEDŠKOLÁKŮM ÚKOLY


 • ZNÁMÉ KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  DATUM ČAS NÁZEV PŘEDSTAVENÍ NEBO AKCE SOUBOR NEBO INTERPRET POZNÁMKA(NAPŘ. KOHO SE TÝKÁ)
  10.9.2019 8,00 OSLÍČKU, OTŘES SE Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  9.10.2019 8,00 JEŽIBABA KOLOMAJZNA CHCE BÝT ČISTOTNÁ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  22.11.2019 8,00 JAK ŠEL KUBA DO SVĚTA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  20.12.2019 10,00 PRUHOVANÁ POHÁDKA - ZMĚNA TERMÍNU Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  20.1.2020 10,00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  4.2.2020 8,00 O ZVĚDAVÉ JITRNICI Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  30.3.2020 10,00 JEŽIBABA KOLOMAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  17.4.2020 8,00 NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  20.5.2020 8,00 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  15.6.2020 8,00 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  6.11.2019 10,15 JÁ JSEM MUZIKANT „Dagmar Čemusová“ Všechny děti
  4.5.2020 10,15 KARNEVAL ZVÍŘAT(NA NAŠEM DVOREČKU) „Dagmar Čemusová“ Všechny děti

 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2019

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ZÁŘÍ 2019

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.9.2019 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.9.2019) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                                                        celkem         27,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         35,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         31,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           22,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem        40,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     22,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    24,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    28,-Kč

   MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: gdpr@bdo.cz
Jídelníček