• DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  Dne 14.6.2018 v 9,35 hodin pojedou starší děti, které umí bezpečně jezdit, zastavovat a rozjíždět se na kole bez přídavných koleček, na dopravní hřiště. Děti budou s sebou potřebovat helmu (pokud uznáte za vhodné, mohou mít i cyklistické rukavice), batůžek s pitím, případně malou dobrůtkou. Nezapomeňte dětem dát vhodné sportovní oblečení a boty přizpůsobené aktuálnímu počasí. Předem nahlaste, kdo z dětí nejezdí bezpečně na kole a ten pak zůstane v MŠ s malými dětmi.


 • AKCE "POJĎTE SI HRÁT" V PĚNČÍNĚ

  Dne 25.5.2018 v 7,45 hodin pojedeme s dětmi (pokud nebude trvale pršet) na akci do Pěnčína jako již předchozích 6 let. Při této akci budou děti soutěžit, hrát si, řešit úkoly po třídách. S sebou potřebují sportovní oblečení a boty, batůžek s pitím vf plastové lahvi, v případě nejistého počasí i pláštěnku.

  Sraz v MŠ do nejdéle do 7,40 hodin.


 • SPOLEČNÁ AKCE PRO DĚTI A RODIČE K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ

  SLUNÍČKA:

  ŽENÍ RODIČE,

  ZVEME VÁS NA SPOLEČNOU SPORTOVNÍ A ZÁBAVNOU AKCI DĚTÍ A RODIČŮ, KTERÁ SE BUDE KONAT PRO MALÉ DĚTI (SLUNÍČKA) A JEJICH RODIČE V ÚTERÝ 29.5.2018 V 15,30 ASI DO 17,00 HODIN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ A TAKÉ NA STANOVIŠTÍCH V OBCI (HRA „NA STOPOVANOU“ NEBO, V PŘÍPADĚ DEŠTĚ V PROSTORÁCH MŠ.

  SPOLEČNĚ SI ZASOUTĚŽÍME, ZVLÁDNEME ÚSKALÍ ÚKOLŮ, POBAVÍMESE, ZASOUTĚŽÍME A POTÉ SI MŮŽEME OPÉCI I PÁREČKY, POKUD BUDOU MÍT DĚTI A RODIČE ZÁJEM.

   

  VČELKY:

  ŽENÍ RODIČE,

  ZVEME VÁS NA SPOLEČNOU SPORTOVNÍ A ZÁBAVNOU AKCI DĚTÍ A RODIČŮ SPOJENOU S ROZLOUČENÍM SE ŠKOLÁKY, KTERÁ SE BUDE KONAT PRO VELKÉ DĚTI (VČELKY) A JEJICH RODIČE VE ČTVRTEK 31.5.2018 V 15,30 ASI DO 17,00 HODIN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ A TAKÉ NA STANOVIŠTÍCH V OBCI (HRA „NA STOPOVANOU“ NEBO, V PŘÍPADĚ DEŠTĚ V PROSTORÁCH MŠ.

  SPOLEČNĚ SI ZASOUTĚŽÍME, ZVLÁDNEME ÚSKALÍ ÚKOLŮ, POBAVÍME SE, ZASOUTĚŽÍME, SLAVNOSTNĚ SE ROZLOUČÍME SE ŠKOLÁKY A POTÉ SI MŮŽEME OPÉCI I PÁREČKY, POKUD BUDOU MÍT DĚTI A RODIČE ZÁJEM.


 • ŠKOLNÍ VÝLET - 6.6.2018

  Během školního výletu navštívíme s dětmi atrakce ve Starých hradech. Odjezd od MŠ je v 8,00 hodin, návrat okolo 14,00 hodin. Vybírat budeme zálohu na vstupné ve výši 140,-Kč. S sebou děti potřebují vhodné a pohodlné oblečení a boty, batůžek na záda, který jim nepadá, pití v plastové lahvi, podle počasí pláštěnku, nebo náhradní oblečení. Do batůžku potřebují pití v plastové lahvi, mohou mít malou dobrůtku. Jídlo budeme mít pro děti s sebou z mateřské školy.

  Nepotřebují s sebou peníze, měkké ovoce, cenné předměty, které by mohly ztratit.


 • KULTURNÍ AKCE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DRUHÉ POLOLETÍ

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

  DATUM ČAS NÁZEV PŘEDSTAVENÍ NEBO AKCE SOUBOR NEBO INTERPRET POZNÁMKA(NAPŘ. KOHO SE TÝKÁ)
  7.2. 2018 9,00 POŘAD S PEJSKY Tým kynologického servisu a „Bezpečný pes“ Všechny děti
  16.2.2018 9,30 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  21.2.2018 9,00 SFÉRICKÉ KINO – KORÁLOVÝ ÚTES David Kučera – Sférické kino Děti ze třídy Včelek a starší děti ze třídy Sluníček (do počtu 40 dětí)
  27.3.2018 9,00 ZÁBAVNÝ POŘAD S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM NA TÉMA "DOPRAVA" Všechny děti
  10.4.2018 9,00 POŘAD, SOUTĚŽE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU Liberecký kraj děti ze třídy Včelek
  13.4.2018 8,45 O PTAČÍM SNĚMU Dagmar Čemusová Všechny děti – hudební představení
  19.4.2018 9,30 KOUZELNÝ HRNEČEK Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  4.5.2018 8,15 ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  18.6.2018 10,30 RODINKA PALEČKOVIC ANEB HURÁ PRÁZDNINY Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  22.6.2018 8,45 JÁ JSEM MUZIKANT Dagmar Čemusová Všechny děti – hudební představení
  26.10.2018 8,15 STRACH MÁ VELKÉ OČI Agentura Perštejn Všechny děti – loutkové představení

 • PLAVÁNÍ
  DATUM ČAS NÁZEV AKCE KOHO SE AKCE TÝKÁ POZNÁMKA 
  25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2.,8.3.,15.3.,22.3.29.3.,5.4.. 9,00 HODIN PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - CELKEM 10 LEKCÍ NAHLÁŠENÉ STARŠÍ DĚTI VYBÍRÁME ZÁLOHU 500,-Kč NA AUTOBUS
           

 • LETNÍ PRÁZDNINY

  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPEŘE OZNAMUJE, ŽE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE UZAVŘENÁ V DOBĚ OD 16.7.2018 DO 24.8.2018.


 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.10.2017

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ŘÍJNA 2017

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.10.2017 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.10.2017) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                                                        celkem         26,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         34,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         30,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem         39,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     21,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    23,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    27,-Kč

   Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
provozní doba:
06.15 hod. – 16.00 hod.
Jídelníček