• ŠKOLNÍ VÝLET - 6.6.2018

  Během školního výletu navštívíme s dětmi atrakce ve Starých hradech. Odjezd od MŠ je v 8,00 hodin, návrat okolo 14,00 hodin. Vybírat budeme zálohu na vstupné ve výši 140,-Kč. S sebou děti potřebují vhodné a pohodlné oblečení a boty, batůžek na záda, který jim nepadá, pití v plastové lahvi, podle počasí pláštěnku, nebo náhradní oblečení. Do batůžku potřebují pití v plastové lahvi, mohou mít malou dobrůtku. Jídlo budeme mít pro děti s sebou z mateřské školy.

  Nepotřebují s sebou peníze, měkké ovoce, cenné předměty, které by mohly ztratit.


 • KULTURNÍ AKCE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DRUHÉ POLOLETÍ

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

  DATUM ČAS NÁZEV PŘEDSTAVENÍ NEBO AKCE SOUBOR NEBO INTERPRET POZNÁMKA

  (NAPŘ. KOHO SE TÝKÁ)

  7.2. 2018 9,00 POŘAD S PEJSKY Tým kynologického servisu a „Bezpečný pes“ Všechny děti
  16.2.2018 9,30 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  21.2.2018 9,00 SFÉRICKÉ KINO – KORÁLOVÝ ÚTES David Kučera – Sférické kino Děti ze třídy Včelek a starší děti ze třídy Sluníček (do počtu 40 dětí)
  12.3.2018 10,30 O ČAROVNÉ VRBĚ Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  10.4.2018 9,00 POŘAD, SOUTĚŽE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU Liberecký kraj děti ze třídy Včelek
  13.4.2018 8,45 O PTAČÍM SNĚMU Dagmar Čemusová Všechny děti – hudební představení
  19.4.2018 9,30 KOUZELNÝ HRNEČEK Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  4.5.2018 8,15 ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  18.6.2018 10,30 RODINKA PALEČKOVIC ANEB HURÁ PRÁZDNINY Divadlo“Koloběžka“ Všechny děti
  22.6.2018 8,45 JÁ JSEM MUZIKANT Dagmar Čemusová Všechny děti – hudební představení
  26.10.2018 8,15 STRACH MÁ VELKÉ OČI Agentura Perštejn Všechny děti – loutkové představení

 • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

  V ÚTERÝ 24.4.2018 BUDE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". V TENTO DEN, OD 8,00 DO 11,00 HODIN (PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ I V JINOU DOBU) SE MŮŽETE PŘIJÍT SE SVÝM DÍTĚTEM PODÍVAT DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POHRÁT SI ZDE S DĚTMI, KTERÉ JIŽ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHODÍ. POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM NASTOUPIT DO ŠKOLKY OD ZÁŘÍ 2018, MŮŽETE SI TAKÉ VYZVEDNOUT PŘIHLÁŠKU PRO SVÉ DÍTĚ. TU SI MŮŽETE VYZVEDNOUT I KDYKOLIV JINDY DO DOBY ZÁPISU V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

  NA ČTVRTEK 3.5. 2018 JE STANOVEN ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁJEMCI O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTEŘÍ V TENTO DEN PŘINESOU PŘIHLÁŠKU ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU OD LÉKAŘE, BUDOU VYBÍRÁNI PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ. PŘIHLÁSIT SE MOHOU DĚTI, KTERÉ NEJDÉLE DO 1.9.2018 DOVRŠÍ ALESPOŇ 2 LET VĚKU A DĚTI STARŠÍ.

  TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI. ZAMĚSTNANCI MŠ PŘEPEŘE


 • PLAVÁNÍ
  DATUM ČAS NÁZEV AKCE KOHO SE AKCE TÝKÁ POZNÁMKA 
  25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2.,8.3.,15.3.,22.3.29.3.,5.4.. 9,00 HODIN PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - CELKEM 10 LEKCÍ NAHLÁŠENÉ STARŠÍ DĚTI VYBÍRÁME ZÁLOHU 500,-Kč NA AUTOBUS
           

 • LETNÍ PRÁZDNINY

  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPEŘE OZNAMUJE, ŽE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE UZAVŘENÁ V DOBĚ OD 16.7.2018 DO 24.8.2018.


 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.10.2017

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ŘÍJNA 2017

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.10.2017 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.10.2017) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                                                        celkem         26,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           18,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         34,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         30,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem         39,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     21,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    23,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    27,-Kč

   Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
provozní doba:
06.15 hod. – 16.00 hod.
Jídelníček