• KARNEVALOVÝ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  V TÝDNU OD 17.2. DO 21.2.2020 PROBĚHNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE KARNEVALOVÝ TÝDEN. V TOMTO TÝDNU SI BUDOU DĚTI SPOLEČNĚ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ZDOBIT PROSTORY TŘÍD, VYRÁBĚT MASKY, TANCOVAT, SOUTĚŽIT.

  VE ČTVRTEK 20.2. BUDE OFICIÁLNÍ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE. TENTO DEN BUDE VĚNOVÁN TANCI, SOUTĚŽÍM A PODOBNĚ. V TENTO DEN SI DĚTI MOHOU DONÉST SVOJE MASKY Z DOMOVA.

  POKUD BUDOU DĚTI CHTÍT, MOHOU SI MASKU NECHAT I V PÁTEK 21.2.20120.

  NEZAPOMEŤE SI VZÍT S SEBOU KROMĚ MASKY I DOBROU NÁLADU.


 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  VÁŽENÍ RODIČE,

  OZNAMUJE VÁM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÁ:

  29.6.-10.7. 2020 A POTÉ OD 24.8.2020

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENÁ:

  V OBDOBÍ OD 13.7.202 DO 21.8.2020


 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

  POZVÁNKA

  Vážení rodiče a milé děti,

  Mateřská škola v Přepeřích Vás zve na den otevřených dveří, který se koná 16.4.2020 v době od 7,30 hodin do 11,00 hodin.

  V tento den si můžete prohlédnout prostory naší mateřské školy, děti si mohou pohrát s hračkami společně s dětmi, které už MŠ navštěvují. V tento den si také, v případě zájmu o přijetí dítěte do mateřské školy Přepeře, můžete vyzvednout přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní.

  Přihlásit se mohou děti na školní rok 2020-2021, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou věku alespoň 3 let a děti starší. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Přepeře a Modřišice (viz. kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání). Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd.

  Pro děti nabízíme prostory a vybavení přizpůsobené jejich potřebám, možnost sportovního vyžití v tělocvičně školy, na zahradě i hřišti, návštěvy divadelních představení zhruba jednou za měsíc, akce spojené s oslavou různých svátků během celého roku, účast na různých soutěžích a akcích pro děti.

  V případě, že se nemůžete dostavit do mateřské školy pro přihlášku ve výše uvedený datum, můžete přijít kdykoliv do doby zápisu, po předchozí telefonní domluvě.

  Zápis do Mateřské školy Přepeře na školní rok 2020-2021 se koná 12.5.2020 od 10,00 hodin do 13,00 hodin. V tento den, prosím doneste do mateřské školy řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou vaším dětským lékařem o tom, že dítě bylo očkováno dle očkovacího kalendáře. Přihlášky, které rodiče donesou později nebudou zařazeny do přijímacího řízení na tento školní rok.

  Kontakt pro případné dotazy :   Mateřská škola Přepeře

  Přepeře 229

  Telefon:   481 321 333

  774 492 015

  E-mailová adresa: skolka.prepere@seznam.cz

  Internetové stránky: www.msprepere.cz

  TĚŠÍME SE NA  VÁS I VAŠE DĚTI

   

   

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE, OKRES SEMILY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

  1. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) ze školského obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice)
  2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku čtyř let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  3. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  4. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2020-2021 vzdělávat sourozenec
  5. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice).
  6. Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).
  7. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (školský obvod tvoří území obcí Přepeře a Modřišice) a kterému se v mateřské škole již vzdělává nebo bude od školního roku 2020-2021 vzdělávat sourozenec
  8. Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku dvou let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (území obce Přepeře a Modřišice).

  V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. V případě shodného data narození rozhodne o přijetí los.

   


 • ZNÁMÉ KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 - POZOR ZMĚNA

  POZOR ZMĚNA - PŘIDANÉ DALŠÍ AKTUÁLNÍ AKCE

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

   

  24.2.2020 8,00 O ZVĚDAVÉ JITRNICI Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  16.3.2020 10,00

  VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ – malé děti

  ZAČAROVANÝ LES – velké děti

  Sférické kino Všechny děti
  30.3.2020 10,00 JEŽIBABA KOLOMAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  17.4.2020 8,00 NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  28.4.2020 8,45 VODNÍK BUBLINA Agentura „Perštýni“ Všechny děti
  4.5.2020 10,15 KARNEVAL ZVÍŘAT(NA NAŠEM DVOREČKU) „Dagmar Čemusová“ Všechny děti
  14.5.2020 10,00 PŘÍRODOVĚDNÝ POŘAD S VLKY Živá příroda ve školách - výukové programy "Přijedeme za vámi Všechny děti
  20.5.2020 8,00 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  4.6.2020 7,45-14,00 ŠKOLNÍ VÝLET (malé a prostřední děti – zámek Mnichovo Hradiště, velké děti – Hrad Pecka   Všechny děti
  4.6.2020 15,00-17,00 LOUTKOVÁ POHÁDKA, PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, SOUTĚŽE PRO DĚTI I RODIČE Agentura „Perštýni“ Všechny děti a jejich rodiče
  15.6.2020 8,00 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti

  23.4.2020       9,00                 POZNEJ SVÉHO PSA                                                                                                                                                               Canisterapie                                                                                                                 děti ze Sluníček a Kuřátek

  17.3.2020        9,30                 PUZZLIÁDA                                                                                                                                                                               MŠ Turnov - Sluníčko                                                                                                vybrané děti ze třídy Včelek

  5.3.2020          8-10                SVĚT KOSTIČEK - výstava a dětská legoherna                                                                                                                   Kamenářský dům Muzeum Českého ráje                                                              děti ze třídy Včelek


 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2019

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ZÁŘÍ 2019

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.9.2019 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.9.2019) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                                                        celkem         27,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         35,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         31,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           22,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem        40,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     22,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    24,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    28,-Kč

   MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: gdpr@bdo.cz
Jídelníček