• OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU VÝSKYTU KORONAVIRU V ČESKÉ REPUBLICE

  VÁŽENÍ RODIČE,

  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEPEŘE OZNAMUJE, ŽE Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ A NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY, BUDE OD PONDĚLÍ 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENÁ.

  POKUD BUDOU RODIČE POTŘEBOVAT POTVRDIT „ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY“ , ABY MOHLY ČERPAT OŠETŘOVNÉ NA SVÉ DÍTĚ, MOHOU SE DOSTAVIT DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V PONDĚLÍ 16.3.2020 OD 7,00 DO 10,00 HODIN NEBO SE DOMLUVIT NA JINÉM TERMÍNU POMOCÍ E MAILOVÉ ADRESY MATEŘSKÉ ŠKOLY skolka.prepere@seznam.cz  NEBO TELEFONNÍM ROZHOVOREM NA MOBILNÍ ČÍSLO: 732 657 888

  DĚKUJEME VŠEM ZA POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ POTÍŽE

  APELUJEME NA VŠECHNY RODIČE, ABY STÁLE SLEDOVALY TYTO STRÁNKY ŠKOLY, KDE SE DOZVĚDÍ I DATUM UKONČENÍ UZAVŘENÍ ŠKOLY, AŽ TENTO DATUM BUDEME ZNÁT.

   


 • AKTUALIZOVANÉ AKCE PRO DĚTI (POZOR, V PŘÍPADĚ DALŠÍ AKCE BUDEME DOPISOVAT, PROTO SI HLÍDEJTE INTERNET NEBO NÁSTĚNKY V MŠ)

  DIVADELNÍ A HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  DATUM ČAS NÁZEV PŘEDSTAVENÍ NEBO AKCE SOUBOR NEBO INTERPRET

  POZNÁMKA

  (NAPŘ. KOHO SE TÝKÁ)

  10.9.2019- PROBĚHLO 8,00 OSLÍČKU, OTŘES SE Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  9.10.2019 - PROBĚHLO 8,00 JEŽIBABA KOLOMAJZNA CHCE BÝT ČISTOTNÁ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  22.11.2019- PROBĚHLO 8,00 JAK ŠEL KUBA DO SVĚTA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  20.12.2019 - PROBĚHLO 10,00 PRUHOVANÁ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  20.1.2020 - PROBĚHLO 10,00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  24.2.2020 - PROBĚHLO 8,00 O ZVĚDAVÉ JITRNICI Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti

  16.11.2020

  POZOR ZMĚNA DATA

  10,00

  VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ – malé děti

  ZAČAROVANÝ LES – velké děti

  Sférické kino Všechny děti
  30.3.2020- ZRUŠENO 10,00 JEŽIBABA KOLOMAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  17.4.2020 8,00 NA NÁVŠTĚVĚ V BROUČKOVĚ Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  28.4.2020 8,45 VODNÍK BUBLINA Agentura „Perštýni“ Všechny děti

  19.10.2020

  POZOR ZMĚNA

  10,15 KARNEVAL ZVÍŘAT(NA NAŠEM DVOREČKU) „Dagmar Čemusová“ Všechny děti
  14.5.2020 10,00 PŘÍRODOVĚDNÝ POŘAD S VLKY Živá příroda ve školách - výukové programy "Přijedeme za vámi Všechny děti
  20.5.2020 8,00 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  4.6.2020 7,45-14,00 ŠKOLNÍ VÝLET (malé a prostřední děti – zámek Mnichovo Hradiště, velké děti – Hrad Pecka   Všechny děti
  4.6.2020 15,00-17,00 LOUTKOVÁ POHÁDKA, PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, SOUTĚŽE PRO DĚTI I RODIČE Agentura „Perštýni“ Všechny děti a jejich rodiče
  15.6.2020 8,00 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH Divadélko „Koloběžka“ Všechny děti
  17.3. - ZRUŠENO 9,30 PUZZLIÁDA Mateřská školka Sluníčko - Turnov Vybrané děti ze třídy Včelek
  23.4.2020 9,00 CANISTERAPIE Centrum pro výcvik psů Alfa Děti ze třídy Sluníček a Kuřátek
  22.5.2020- ZRUŠENO 7,45 POJĎTE SI HRÁT Region Jizera Všechny děti
  5.3.2020 - PROBĚHLO 7,00 VÝSTAVA LEGOKOSTEK S PROGRAMEM Muzeum Turnov – Kamenářský dům Děti ze třídy Včelek
  5.5.2020 - ODLOŽENO PODLE OTEVŘENÍ MŠ 8,30 FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ NA SPOLEČNÉ I INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFIE Firma Vopat Všechny děti
       
     

   


 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

  VÁŽENÍ RODIČE,

  OZNAMUJE VÁM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÁ:

  29.6.-10.7. 2020 A POTÉ OD 24.8.2020

   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENÁ:

  V OBDOBÍ OD 13.7.202 DO 21.8.2020


 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 - POZOR ZMĚNA

  POZVÁNKA  

  Vážení rodiče a milé děti,

  Z DŮVODU SITUACE, KTERÁ V CELÉM SVĚTĚ NASTALA A V DŮSLEDKU PŘEDPOKLÁDANÉHO TRVÁNÍ  NEBEZPEČÍ NAKAŽENÍ KORONAVIREM,  SE RUŠÍ "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", KTERÝ SE MĚL KONAT 16.4.2020 - V TENTO DEN SI MOHOU RODIČE S ROUŠKOU ZAKRÝVAJÍCÍ ÚSTA A NOS BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ (V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN) PŘIJÍT PRO PŘIHLÁŠKY PRO SVÉ DÍTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SE RODIČE MOHOU ZEPTAT NA COKOLIV, CO JE ZAJÍMÁ OHLEDNĚ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A PODOBNĚ , BUĎ OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY NEBO E MAILEM. POKUD RODIČE NECHTĚJÍ MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT OSOBNĚ,  MOHOU SI STAHNOUT PŘIHLÁŠKU  Z NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK A PŘINÉST JI VYPLNĚNOU A POTVRZENOU OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE V DEN ZÁPISU - COŽ JE 12.5.2020.             DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

  Přihlásit se mohou děti na školní rok 2020-2021, které v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou věku alespoň 3 let a děti starší. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Přepeře a Modřišice, ale v případě volných míst, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem. Děti jsou podle věku rozděleny do tří tříd. Na tento školní rok budeme přijímat 25-29 nových dětí.

  Pro děti nabízíme prostory a vybavení přizpůsobené jejich potřebám, možnost sportovního vyžití v tělocvičně školy, na zahradě i hřišti, návštěvy divadelních představení zhruba jednou za měsíc, akce spojené s oslavou různých svátků během celého roku, účast na různých soutěžích a akcích pro děti.

  V případě, že se nemůžete dostavit do mateřské školy pro přihlášku ve výše uvedený datum, můžete přijít kdykoliv do doby zápisu, po předchozí telefonní domluvě nebo domluvě e mailem.

  Zápis do Mateřské školy Přepeře na školní rok 2020-2021 se koná 12.5.2020 od 10,00 hodin do 13,00 hodin. V tento den, prosím doneste do mateřské školy řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou vaším dětským lékařem o tom, že dítě bylo očkováno dle očkovacího kalendáře. Přihlášky, které rodiče donesou později nebudou zařazeny do přijímacího řízení na tento školní rok. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte se rodiče dozví 26.5.2020 opět v budově mateřské školy, kde seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích mateřské školy pod kódy, které dítě dostane při odevzdání vyplněné přihlášky.

  Kontakt pro případné dotazy :   Mateřská škola Přepeře, 512 61 Přepeře 229

  Telefon:   481 321 333, 732 657 888

  E-mailová adresa: skolka.prepere@seznam.cz

  Internetové stránky: www.msprepere.cz     TĚŠÍME SE NA  VÁS I VAŠE DĚTI


 • CENY ZA STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2019

  CENY ZA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEPEŘE OD ZÁŘÍ 2019

  Z DŮVODU OČEKÁVANÉHO ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN DOJDE OD 1.9.2019 K ÚPRAVĚ CEN ZA STRAVU NYNĚJŠÍ CENY (OD 1.9.2019) TEDY JSOU:

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 3-6 let:

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                                                        celkem         27,-Kč

  Přesnídávka          8,-Kč          oběd           19,-Kč                  svačina 8,-Kč                celkem         35,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v mateřské škole (děti s odkladem školní docházky):

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           21,-Kč                                                        celkem         31,-Kč

  Přesnídávka          9,-Kč          oběd           22,-Kč                  svačina 9,-Kč                celkem        40,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 7-10 let v základní škole:

  Oběd                     22,-Kč

   

  Děti, které v aktuálním školním roce dosáhnou věku 11-14 let v základní škole

  Oběd                    24,-Kč

   

  Dospělí:

  Oběd                    28,-Kč

   MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609


Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609. Projekt je realizován od 1.3.2018 do 28.2.2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.Školka pro malé i velké
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001559
je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Mateřská škola Přepeře
Přepeře č.p. 229
512 61 Přepeře
telefon: 481 321 333
mobilní telefon: 774 492 015, 737 968 051
e-mailová adresa:
skolka.prepere@seznam.cz
web: www.msprepere.cz
ID datové schránky: tgikx55

Provozní doba:
06.15 hod. – 16.15 hod. Pověřenec (GDPR):
Ing. Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
e-mail: gdpr@bdo.cz
Jídelníček